News

CHÀO MỪNG THẦY MARC KRAMER ĐẾN VINUNIVERSITY!

May 23, 2023

Giáo sư Marc Kramer, một doanh nhân nổi tiếng, tác giả tài năng, người dẫn chương trình podcast danh tiếng, và nhà sáng lập tầm nhìn của mạng lưới nhà đầu tư angel đầu tiên trên thế giới. Nhận ra sự quan trọng vô cùng của việc kết nối doanh nhân với nhà đầu tư mà họ có thể không thể tiếp cận được, bác Marc đã đóng góp tạo nên sự thay đổi trong các cơ hội đầu tư. Ngoài những đóng góp sâu sắc trong lĩnh vực học thuật, sức ảnh hưởng của bác còn vươn đến những lĩnh vực khác. Là một diễn giả được săn đón, tác giả podcast, bác đã thu hút khán giả trên toàn thế giới, chia sẻ những thông tin quý báu về doanh nhân, sáng tạo, và kinh doanh.

Với kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng, Marc đã gia nhập đội ngũ giảng viên tại VinUniversity để giảng dạy kỹ năng khởi nghiệp và kết nối sinh viên khởi nghiệp với các nhà đầu tư toàn cầu. Bác mang theo mười năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Kinh doanh Wharton, Đại học Pennsylvania.

Để kết nối với Marc Kramer, vui lòng truy cập hồ sơ LinkedIn tại https://www.linkedin.com/in/marc-kramer-21280/ và để tìm hiểu thêm về bác, xin tham khảo trang Wikipedia của tại Marc Kramer – Wikipedia.

Ngoài ra, bật mí là thời gian tới Entrepreneurship Lab VinUniversity sẽ mang tới nhiều hoạt động mới. E-Lab sẽ phát triển trang Facebook và LinkedIn chính thống! Hãy theo dõi để không bỏ lỡ các cơ hội mới.

—————————————————————–

It is with great honor and enthusiasm that we introduce Marc Kramer, an esteemed serial entrepreneur, accomplished author, renowned podcaster, and the visionary founder of the world’s pioneering formally organized investor angel network. Recognizing the critical importance of connecting entrepreneurs with investors who may otherwise remain beyond their reach, Marc has revolutionized the landscape of investment opportunities. In addition to his profound contributions within the academic realm, Marc’s influence extends far beyond the classroom. As a highly sought-after speaker, author, and podcaster, he has captivated audiences worldwide, sharing his insights on entrepreneurship, innovation, and the ever-evolving landscape of business.

With his extensive experience and expertise, Marc has joined the faculty of VinUniversity to teach entrepreneurship and connect our student entrepreneurs with global investors. He brings a decade of teaching experience from the Wharton School of Business at the University of Pennsylvania. To connect with Marc Kramer, please visit his LinkedIn profile at LinkedIn Profile and to learn more about him, refer to his Wikipedia page at Marc Kramer – Wikipedia. We warmly welcome Marc as he enriches the entrepreneurial landscape at VinUniversity.

In addition, it is worth mentioning that the Entrepreneurship Lab VinUniversity will bring many new activities. E-Lab will develop official Facebook and LinkedIn pages!

#Entrepreneurship #sharing