News

HEALTHTECH HACKATHON 2023 TỪ NGÔI TRƯỜNG CỦA NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH OLYMPIA

April 02, 2023

HEALTHTECH HACKATHON 2023 TỪ NGÔI TRƯỜNG CỦA NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH OLYMPIA

(English caption below)

Swinburne Việt Nam hiện đang khởi động Swin Hackathon 2023 – Cuộc thi lập trình quốc tế nhằm khuyến khích sự sáng tạo về công nghệ cho các lĩnh vực y tế, giáo dục và bất động sản.

Học sinh, sinh viên sẽ tham gia theo đội và được huấn luyện bài bản theo các chủ đề của cuộc thi cho khâu chuẩn bị ý tưởng.

Điều kiện tham gia:

 • Độ tuổi: từ 18 đến 30 tuổi
 • Có một nhóm từ 3 – 6 thành viên
 • Ưu tiên chuyên ngành công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan khác (Proptech, Edutech, chăm sóc sức khỏe, y học, xã hội, quản trị kinh doanh, thiết kế kỹ thuật số, v.v.)

Học sinh, sinh viên đăng ký sẽ:

 • Có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị gần 100 triệu đồng 
 • Được kết nối với học sinh, sinh viên đại học trên toàn thế giới 🌐
 • Được đào tạo chuyên nghiệp từ các cố vấn và chuyên gia hàng đầu trong ngành 💘
 • Đạt chứng nhận thành tích từ đơn vị tổ chức Swin Hackathon 2023 📜

Để biết thêm thông tin và đăng ký, truy cập: https://hackathon.swin.edu.vn/

___________

HEALTHTECH HACKATHON 2023 FROM SWINBURNE – UNIVERSITY OF OLYMPIA CHAMPIONS

Swinburne Vietnam is now launching Swin Hackathon 2023 – An international programming competition encouraging technological innovation for health, education, and real estate.

Students participate in teams, then will be coached by experts according to the contest’s topics to prepare ideas.

Eligibility:

 • Age range: from 18 to 30 years of age
 • Have a team of 3 – 6 members
 • Majoring in information technology (preferred) and other related fields (Proptech, Edutech, healthcare, medicine, society, business administration, digital design, etc.)

Students who register will:

 • Have a chance to get appealing awards with a total value up to 100 million VND 
 • Establish connections with university students around the world 🌐
 • Receive professional training from leading advisors and industry experts 💘
 • Accomplish certificates of achievement from the Swin Hackathon 2023 organizer 📜

For more information and registration: https://hackathon.swin.edu.vn/

#elabnews #elabsharing