News

Vinh dự chào đón MIT tại trung tâm khởi nghiệp đại học VinUniversity

May 16, 2023

Vinh dự chào đón MIT tại trung tâm khởi nghiệp đại học VinUniversity

Trong chuyến thăm của MIT làm việc cùng VinUni, MIT đã làm việc cùng entrepreneurship center để truyền dạy kinh nghiệm về thúc đẩy khởi nghiệp và cũng như tích cực trò chuyện với Startup ở VinUni để hiểu thêm về góc nhìn và nguyện vọng của sinh viên VinUni cũng như Việt Nam về khởi nghiệp.
——————————————
MIT at Entrepreneurship Center VinUniversity

During their visit to collaborate with VinUni, MIT established a close working relationship with the Entrepreneurship Center to share their extensive expertise in promoting entrepreneurship. Furthermore, they actively participated in dialogues with startups at VinUni, aiming to delve into the profound insights and aspirations of VinUni students, as well as to gain a comprehensive understanding of Vietnam’s dynamic entrepreneurial ecosystem.

Follow for more updates and opportunities.


#entrepreneurship #massachusettsinstituteoftechnology #MIT #vinuniversity #elab