News

 [Virtual Kick Off] GLOBAL ENTREPREP INCUBATOR MÙA 3 – Be the Rocket to Rock the world – Chính thức khởi động vào ngày 24/7/2023

July 23, 2023

Vòng loại của chương trình EntrePrep Incubator mùa 3 đã kết thúc với những kết quả ấn tượng! Trước tiên, Elab xin chân thành gửi lời chúc mừng đến các team xuất sắc đã xuất sắc vượt qua sự đánh giá kỹ lưỡng để giành được vé vào vòng trong của Global EntrePrep Incubator 2023.

 • ARIS – Augmented Reality Interactive Solution
 • NaviAI
 • Feation
 • Mopus
 • MedARena
 • Snap – The Conversational Website Builder
 • DNA Corner
 • DistriCom
 • RoBox
 • MindPal
 • WeWolf

Global EntrePrep Incubator 2023 được thành lập bởi Trung tâm khởi nghiệp trường ĐH VinUni, Next Challenge Asia Foundation và Reactor School Singapore nhằm mục đích kiến tạo nên những giá trị đặc biệt cho các founders và start-ups trẻ tuổi.

Chương trình chính thức được khởi động vào ngày 24/07/2023 với sự tham gia của 16 teams Global tới từ Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và 11 teams tới từ trường Đh VinUni.

📌 Cơ hội đặc biệt khi tham gia EntrePrep Incubator 2023:

🌏 Cọ xát với các đội đến từ khắp nơi trên thế giới: Các startups trong chương trình sẽ có cơ hội cọ xát, học hỏi và làm việc chung với các team quốc tế. Điều này giúp tiếp thu những kinh nghiệm đa dạng và phát triển tư duy quốc tế cho các founders trẻ Việt Nam.

💡 Incubate trong vòng 3 tháng với các Industry mentors/trainer từ Singapore, Korea, America ecosystem: Trong suốt quá trình ươm mầm, các startups sẽ được đồng hành và hỗ trợ bởi các cố vẫn doanh nghiệp và chuyên gia đến từ những hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu như Singapore, Korea, và Mỹ. Những chuyên gia này sẽ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cung cấp những lời khuyên quý báu giúp các startup phát triển mạnh mẽ và bứt phá.

📚 Học tập với những nhà sáng lập và quản lý cấp cao: Chương trình cung cấp khung kiến thức thực tiễn, với sự đồng hành của những nhà sáng lập và quản lý cấp cao hàng đầu. Những workshops hàng tuần do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và khởi nghiệp từ các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, và Mỹ dẫn dắt, đem đến những kiến thức bổ ích và hữu ích cho các founders trẻ.

🗣️ Giao lưu với các startup trong cộng đồng quốc tế: Cơ hội networking và giao lưu với các startup từ nhiều quốc gia khác nhau trong cộng đồng quốc tế. Điều này giúp mở rộng mạng lưới kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của các dự án khởi nghiệp.

🎯 Hỗ trợ tối ưu chi phí vận hành: EntrePrep Incubator cung cấp nhiều gói hỗ trợ tối ưu chi phí vận hành cho các startup, giúp các founders tập trung vào việc phát triển ý tưởng và sản phẩm của mình một cách hiệu quả nhất. Tiêu biểu là gói tài trợ 2000$ và những giải thưởng, đặc biệt là giải thưởng** Study trip to Korea** (Jeju Island) trong vòng 2 tuần.

🚀 Khám phá tiềm năng khởi nghiệp toàn cầu: Tham gia EntrePrep Incubator 2023 giúp các start-ups founders khám phá tiềm năng và cơ hội khởi nghiệp toàn cầu. Với sự hỗ trợ và định hướng đúng đắn, các startup có thể trở thành những tấm gương thành công trên sân chơi quốc tế.


 [Virtual Kick Off] GLOBAL ENTREPREP INCUBATOR SEASON 3  – Be the Rocket to Rock the World – Officially launching on July 24, 2023

The qualifying round of Global EntrePrep Incubator Season 3 has concluded with impressive results! First and foremost, Elab would like to extend heartfelt congratulations to the outstanding teams who have excelled in the rigorous evaluation process to secure a spot in the inner circle of Global EntrePrep Incubator 2023.

The following are the exceptional startups that will continue their journey to pursue their entrepreneurial dreams within Global EntrePrep Incubator 2023:

 • ARIS – Augmented Reality Interactive Solution
 • NaviAI
 • Feation
 • Mopus
 • MedARena
 • Snap – The Conversational Website Builder
 • DNA Corner
 • DistriCom
 • RoBox
 • MindPal
 • WeWolf

Global EntrePrep Incubator 2023 was established by VinUni Startup Center, Next Challenge Asia Foundation, and Reactor School Singapore with the aim of creating special values for young founders and startups.

The program officially launches on July 24, 2023, with the participation of 16 Global teams from South Korea, Malaysia, Singapore, and 11 teams from VinUni.

 Special Opportunities in Global EntrePrep Incubator 2023:

🌏 Interacting with teams from all over the world: Participating startups will have the chance to interact, learn, and collaborate with international teams. This exposure will enable them to absorb diverse experiences and develop an international mindset.

💡 Incubating for 3 months with Industry mentors/trainers from Singapore, Korea, and America ecosystem: Throughout the incubation period, startups will be accompanied and supported by seasoned entrepreneurs and experts from leading startup ecosystems in Singapore, Korea, and the United States. These experts will share knowledge, experiences, and invaluable advice to empower startups to grow strong and break through barriers.

📚 Learning from founders and top-level executives: The program provides practical knowledge, with the guidance of top-notch founders and high-level executives. Weekly workshops led by experts in technology, business, and entrepreneurship from countries like Singapore, Korea, and the US will provide valuable insights for young founders.

🗣️ Networking with international startups: Networking opportunities with startups from various countries in the international community. This allows for expanding networks, seeking collaboration opportunities, and fostering the development of entrepreneurial projects.

🎯 Optimizing operational costs: Global EntrePrep Incubator offers multiple support packages to optimize operational costs for startups, enabling founders to focus on developing their ideas and products most effectively. Notably, there’s a $2000 sponsorship and exciting prizes, including a Study trip to Korea (Jeju Island) within 2 weeks.

🚀 Exploring global entrepreneurial potential: Participating in Global EntrePrep Incubator 2023 helps startups discover their potential and opportunities on a global scale. With the right support and guidance, these startups can become successful role models in the international arena.